Lê Thanh Liêm
  
Toàn bộ văn bản

Thủ tục hành chính

Mới Ban Hành

Cơ quan Ban Hành

Phân loại văn bản

Công báo

TTCB Lâm Đồng

Tìm kiếm văn bản

Đăng nhập

Kết thúc
Người sử dụng: Anonymous    
  
Về Trang trước

Đến trang sau

Thu gọn

Mở rộng
Số - Ký hiệu văn bản | Ngày BH | Tóm tắt nội dung
107
Hide details for 20172017
22
Hide details for Tháng 12Tháng 12
75/2017/NQ-HĐND308/12/20173Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
74/2017/NQ-HĐND108/12/20171Ban hành Quy định về việc xét tặng “Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”
73/2017/NQ-HĐND208/12/20172Về việc đặt tên đường trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt; thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương,tỉnh Lâm Đồng
70/2017/NQ-HĐND108/12/20171Về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035
69/2017/NQ-HĐND108/12/20171Về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
68/2017/NQ-HĐND108/12/20171Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
67/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ngân sách tỉnh đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vữnggiai đoạn 2018 - 2020
66/2017/NQ-HĐND108/12/20171Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020
65/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
64/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên;chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giảitại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
63/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
62/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm
61/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
60/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
59/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng
58/2017/NQ-HĐND108/12/20171Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Lâm Đồng
57/2017/NQ-HĐND208/12/20172Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/NQ-HĐND108/12/20171Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016
54/NQ-HĐND408/12/20174Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
53/2017/NQ-HĐND108/12/20171Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
48/2017/QĐ-UBND108/12/20171Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
47/2017/QĐ-UBND208/12/20172Ban hành Quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt
1
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2458/QĐ-UBND110/11/20171Về việc công nhận thị trấn Đạ M’ri thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại V
5
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2456/QĐ-UBND124/10/20171Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng
2304/QĐ-UBND124/10/20171Về việc thu hồi Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Trần Quang Khải, phường 8, thành phố Đà Lạt
2302/QĐ-UBND124/10/20171Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phân khu D, Khu Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/500

_______________________________________________________
Development by Trung Tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng
Phát triển từ sản phẩm VBPQ của Đề án 112 Chính phủ
Điện thoại : 063.531830 - Fax : 063.821138
Email : ttth@lamdong.gov.vn