"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Huyện Cát Tiên HĐND Huyện Đức Trọng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản do Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
2
213/2020/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho các cơ quan, tổ chức thu phí10/12/202020/12/2020Đang hiệu lực
214/2020/NQ-HĐND Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực10/12/202020/12/2020Đang hiệu lực
205/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 202510/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
206/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
207/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202010/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
208/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
209/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
210/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
211/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 201910/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
212/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
215/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 203010/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
216/NQ-HĐND Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
217/NQ-HĐND Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
218/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
219/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
220/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
481/HĐND V/v đính chính nội dung Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh.19/11/202019/11/2020Đang hiệu lực
194/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng28/09/202008/10/2020Đang hiệu lực
191/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 202028/09/202028/09/2020Đang hiệu lực
192/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C28/09/202028/09/2020Đang hiệu lực
193/NQ-HĐND Thông qua các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản28/09/202028/09/2020Đang hiệu lực
195/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 202028/09/202028/09/2020Đang hiệu lực
183/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/07/202025/07/2020Đang hiệu lực
185/2020/NQ-HĐND Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/07/202025/07/2020Đang hiệu lực
186/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương15/07/202025/07/2020Đang hiệu lực
188/2020/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/07/202025/07/2020Đang hiệu lực
189/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/07/202025/07/2020Đang hiệu lực
181/NQ-HĐND Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 202015/07/202015/07/2020Đang hiệu lực
182/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C15/07/202015/07/2020Đang hiệu lực