"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01
24/2023/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 16 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng21/03/202305/04/2023Chưa hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Chưa hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Chưa hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Chưa hiệu lực
524/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng16/03/202316/03/2023Đang hiệu lực
498/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng15/03/202315/03/2023Đang hiệu lực
499/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu đèo Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng15/03/202315/03/2023Đang hiệu lực
500/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng15/03/202315/03/2023Đang hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đà Lạt14/03/202331/03/2023Chưa hiệu lực
472/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng09/03/202309/03/2023Đang hiệu lực
22/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/03/202323/03/2023Đang hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-202506/03/202315/03/2023Đang hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 06/03/202320/03/2023Đang hiệu lực
425/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực ngoại giao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 06/03/202306/03/2023Đang hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy đinh mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng28/02/202315/03/2023Đang hiệu lực
377/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã28/02/202328/02/2023Đang hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng24/02/202315/03/2023Đang hiệu lực
354/QĐ-UBND Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng24/02/202324/02/2023Đang hiệu lực
317/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/02/202321/02/2023Đang hiệu lực
16/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/02/202301/03/2023Đang hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/02/202306/03/2023Đang hiệu lực
310/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 202320/02/202320/02/2023Đang hiệu lực
280/QĐ-UBND Ban hành Quy trình thực hiện thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần, trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Lâm Đồng15/02/202315/02/2023Đang hiệu lực
240/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/02/202303/02/2023Đang hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng01/02/202315/02/2023Đang hiệu lực
175/QĐ-UBND Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước30/01/202330/01/2023Đang hiệu lực
84/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh12/01/202312/01/2023Đang hiệu lực
85/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 202212/01/202312/01/2023Đang hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế11/01/202330/01/2023Đang hiệu lực