"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01
33/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
34/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
35/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
36/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
37/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
1029/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng09/06/202209/06/2022Đang hiệu lực
995/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng06/06/202206/06/2022Đang hiệu lực
996/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng06/06/202206/06/2022Đang hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng23/05/202201/06/2022Đang hiệu lực
30/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/05/202201/06/2022Đang hiệu lực
31/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/05/202230/05/2022Đang hiệu lực
29/2022/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng13/05/202201/06/2022Đang hiệu lực
837/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-202512/05/202212/05/2022Đang hiệu lực
813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng11/05/202211/05/2022Đang hiệu lực
769/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng06/05/202206/05/2022Đang hiệu lực
750/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
748/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
749/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
751/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
715/QĐ-UBND Về việc đính chính căn cứ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng25/04/202225/04/2022Đang hiệu lực
717/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng25/04/202225/04/2022Đang hiệu lực
696/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng19/04/202219/04/2022Đang hiệu lực
28/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng19/04/202219/04/2022Đang hiệu lực
663/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 205015/04/202215/04/2022Đang hiệu lực
662/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 205015/04/202215/04/2022Đang hiệu lực
27/2022/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng14/04/202214/04/2022Đang hiệu lực
608/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực
607/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực
606/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực