97
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 97 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
171/NQ-HĐND Bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2023 và điều chỉnh tên dự án cần thu hồi đất07/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
172/NQ-HĐND Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án07/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
173/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án07/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy đinh mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng28/02/202315/03/2023Đang hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
03/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
04/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
05/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
06/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
07/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
08/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
09/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
10/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
12/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
13/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/01/202315/01/2023Đang hiệu lực
159/NQ-HĐND Về danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202309/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
160/NQ-HĐND Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
162/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 - 2022”09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
128/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202213/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
129/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án13/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
1680/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh22/09/202222/09/2022Đang hiệu lực
1244/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh12/07/202212/07/2022Đang hiệu lực
112/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng 08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
114/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng11/05/202211/05/2022Đang hiệu lực
769/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng06/05/202206/05/2022Đang hiệu lực
717/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng25/04/202225/04/2022Đang hiệu lực
2736/UBND-ĐC V/v đính chính Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.22/04/202222/04/2022Đang hiệu lực