77
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 77 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
128/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202213/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
129/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án13/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
1680/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh22/09/202222/09/2022Đang hiệu lực
1244/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh12/07/202212/07/2022Đang hiệu lực
112/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng 08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
114/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng11/05/202211/05/2022Đang hiệu lực
769/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng06/05/202206/05/2022Đang hiệu lực
717/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng25/04/202225/04/2022Đang hiệu lực
2736/UBND-ĐC V/v đính chính Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.22/04/202222/04/2022Đang hiệu lực
696/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng19/04/202219/04/2022Đang hiệu lực
608/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực
606/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực
556/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng04/04/202204/04/2022Đang hiệu lực
555/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng04/04/202204/04/2022Đang hiệu lực
383/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng09/03/202209/03/2022Đang hiệu lực
73/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202203/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
74/NQ-HĐND Về hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
72/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
76/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
21/2022/QĐ-UBND Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng23/02/202228/02/2022Đang hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
16/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
15/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
06/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
05/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
14/2022/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng18/01/202201/02/2022Đang hiệu lực
17/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202225/01/2022Đang hiệu lực