38
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Huyện Cát Tiên HĐND Huyện Đức Trọng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 38 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
564/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
442/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng01/03/202101/03/2021Đang hiệu lực
410/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
411/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
394/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng19/02/202119/02/2021Đang hiệu lực
371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
375/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
04/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
39/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/12/202012/12/2020Đang hiệu lực
2574/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 01 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Di Linh12/11/202012/11/2020Đang hiệu lực
2275/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đức Trọng12/10/202012/10/2020Đang hiệu lực
2276/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đạ Huoai12/10/202012/10/2020Đang hiệu lực
32/2020/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng28/08/202007/09/2020Đang hiệu lực
703/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Trường Mầm non Mỹ Lâm tại xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên16/04/202016/04/2020Đang hiệu lực
552/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng26/03/202026/03/2020Đang hiệu lực
540/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng24/03/202024/03/2020Đang hiệu lực
517/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng19/03/202019/03/2020Đang hiệu lực
518/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng19/03/202019/03/2020Đang hiệu lực
519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng19/03/202019/03/2020Đang hiệu lực
448/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng11/03/202011/03/2020Đang hiệu lực
436/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng06/03/202006/03/2020Đang hiệu lực
401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng02/03/202002/03/2020Đang hiệu lực
402/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng02/03/202002/03/2020Đang hiệu lực
4/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/02/202028/02/2020Đang hiệu lực
3/2020/QĐ-UBND Bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng13/02/202023/02/2020Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng10/04/201910/04/2019Đang hiệu lực