121
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính
Tổng số: 121 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
2092/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10/11/202212/11/2022Đang hiệu lực
2082/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng09/11/202209/11/2022Đang hiệu lực
1946/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/10/202226/10/2022Đang hiệu lực
1937/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn21/10/202230/10/2022Đang hiệu lực
1796/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ các lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng05/10/202205/10/2022Đang hiệu lực
1773/QĐ-UBND Phê duyệt trình tự và danh mục một số thủ tục hành chính thực hiện cắt, giảm thời gian giải quyết để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/10/202203/10/2022Đang hiệu lực
1724/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 23/09/202223/09/2022Đang hiệu lực
1644/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/09/202219/09/2022Đang hiệu lực
1539/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.30/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
1472/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/08/202218/08/2022Đang hiệu lực
1459/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng16/08/202216/08/2022Đang hiệu lực
1369/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/08/202203/08/2022Đang hiệu lực
1326/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/07/202225/07/2022Đang hiệu lực
1309/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng21/07/202221/07/2022Đang hiệu lực
1299/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực việc làm, quản lý lao động ngoài nước, người có công, giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/07/202219/07/2022Đang hiệu lực
1186/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng30/06/202230/06/2022Đang hiệu lực
1187/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng30/06/202230/06/2022Đang hiệu lực
1029/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng09/06/202209/06/2022Đang hiệu lực
995/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng06/06/202206/06/2022Đang hiệu lực
996/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng06/06/202206/06/2022Đang hiệu lực
750/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
748/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
749/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
751/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 04/05/202204/05/2022Đang hiệu lực
607/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực
602/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/04/202208/04/2022Đang hiệu lực
585/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng06/04/202206/04/2022Đang hiệu lực
586/QĐ-UBND Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng06/04/202206/04/2022Đang hiệu lực
478/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng25/03/202225/03/2022Đang hiệu lực
409/QĐ-UBND Về việc đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải15/03/202215/03/2022Đang hiệu lực