41
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 41 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
u
166/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 202207/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
167/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công07/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
168/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202307/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
169/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-202507/03/202307/03/2023Đang hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-202506/03/202315/03/2023Đang hiệu lực
138/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
139/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-202509/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
150/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202309/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
152/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
118/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định về nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-202513/10/202223/10/2022Đang hiệu lực
125/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công13/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
126/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202213/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
1774/QĐ-UBND Ban hành Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/10/202203/10/2022Đang hiệu lực
85/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
86/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202508/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
88/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách cấp huyện08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
90/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
93/NQ-HĐND Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202308/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
113/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202208/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
69/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 202103/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
68/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
67/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách địa phương 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
66/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
184/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 202527/01/202227/01/2022Đang hiệu lực
42/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
34/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công05/11/202105/11/2021Đang hiệu lực
37/NQ-HĐND Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 202205/11/202105/11/2021Đang hiệu lực
35/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách địa phương 05/11/202105/11/2021Đang hiệu lực
36/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 202105/11/202105/11/2021Đang hiệu lực