351
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 351 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng12/01/202212/01/2022Đang hiệu lực
2992QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 202221/12/202121/12/2021Đang hiệu lực
2990/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân ngân sách địa phương 202021/12/202121/12/2021Đang hiệu lực
2994/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/12/202121/12/2021Đang hiệu lực
2991/QĐ-UBND Về việc phân bổ chi tiết kết dư ngân sách tỉnh năm 202021/12/202121/12/2021Đang hiệu lực
43/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202008/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
45/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
39/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng28/10/202107/11/2021Đang hiệu lực
2494/QĐ-UBND Phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất tại một số Khu quy hoạch trên địa bàn huyện Di Linh06/10/202106/10/2021Đang hiệu lực
2050/QĐ-UBND Phê duyệt đơn giá khởi điểm đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại thửa đất số 399, tờ bản đồ 32, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh06/08/202106/08/2021Đang hiệu lực
2051/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục đường tránh ngập lòng hồ chứa nước Đạ Sị, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên06/08/202106/08/2021Đang hiệu lực
24/2021/NQ-HĐND Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng 04/08/202114/08/2021Đang hiệu lực
21/2021/NQ-HĐND Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 04/08/202114/08/2021Đang hiệu lực
20/2021/NQ-HĐND Quy định mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ04/08/202114/08/2021Đang hiệu lực
15/2021/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202504/08/202114/08/2021Đang hiệu lực
1982/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng Trường mầm non Sao Mai tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm30/07/202130/07/2021Đang hiệu lực
1981/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án lòng hồ thủy điện Đạ Dâng, xã Lát, huyện Lạc Dương30/07/202130/07/2021Đang hiệu lực
1980/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn vào Trung tâm xã Rô Men, huyện Đam Rông30/07/202130/07/2021Đang hiệu lực
29/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng29/07/202105/08/2021Đang hiệu lực
28/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng29/07/202108/08/2021Đang hiệu lực
1920/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà22/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
23/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng13/07/202120/07/2021Đang hiệu lực
22/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng13/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
1779/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
1633/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lâm Đồng năm 2021 28/06/202128/06/2021Đang hiệu lực
1423/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với 22 hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tại Phân khu D, khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng03/06/202103/06/2021Đang hiệu lực
16/2021/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 10/05/202120/05/2021Đang hiệu lực
10/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
227/2021/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tại địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên 26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực