"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Huyện Cát Tiên HĐND Huyện Đức Trọng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
TEST
TEST
410/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
411/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
412/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/02/202104/03/2021Đang hiệu lực
394/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng19/02/202119/02/2021Đang hiệu lực
378/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
370/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
375/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
05/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/02/202115/02/2021Đang hiệu lực