"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1241 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  412/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
  411/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
  410/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
  06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/02/202104/03/2021Đang hiệu lực
  394/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng19/02/202119/02/2021Đang hiệu lực
  378/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  375/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  370/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng18/02/202118/02/2021Đang hiệu lực
  335/QĐ-UBND Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng05/02/202105/02/2021Đang hiệu lực
  334/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/02/202105/02/2021Đang hiệu lực
  05/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/02/202115/02/2021Đang hiệu lực
  297/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2021 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước03/02/202103/02/2021Đang hiệu lực
  263/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng29/01/202129/01/2021Đang hiệu lực
  262/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng29/01/202129/01/2021Đang hiệu lực
  260/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 202028/01/202128/01/2021Đang hiệu lực
  231 /QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 201925/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  04/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
  141/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  140/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  139/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  138/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  03/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng18/01/202128/01/2021Đang hiệu lực
  121/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 202115/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
  02/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  86/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 203013/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
  01/2021/QĐ-UBND Ban hành quy đinh mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 13/01/202123/01/2021Đang hiệu lực