"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1676 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  15/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng01/02/202315/02/2023Chưa hiệu lực
  175/QĐ-UBND Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước30/01/202330/01/2023Đang hiệu lực
  85/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 202212/01/202312/01/2023Đang hiệu lực
  84/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh12/01/202312/01/2023Đang hiệu lực
  14/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế11/01/202330/01/2023Đang hiệu lực
  13/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  12/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  11/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  10/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  09/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  08/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  07/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  06/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  05/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  04/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  03/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  02/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng06/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
  01/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/01/202315/01/2023Đang hiệu lực
  53/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Công Thương30/12/202215/01/2023Đang hiệu lực
  2580/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
  2579/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện tại cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
  2488/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng27/12/202201/01/2023Đang hiệu lực
  2420/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 202321/12/202221/12/2022Đang hiệu lực
  2419/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202121/12/202221/12/2022Đang hiệu lực
  2407/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
  2406/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
  162/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 - 2022”09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
  161/NQ-HĐND Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202609/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
  160/NQ-HĐND Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 09/12/202209/12/2022Đang hiệu lực
  159/NQ-HĐND Về danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202309/12/202209/12/2022Đang hiệu lực