"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1582 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1644/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/09/202219/09/2022Đang hiệu lực
  43/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh07/09/202215/09/2022Đang hiệu lực
  42/2022/QĐ-UBND Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202205/09/202212/09/2022Đang hiệu lực
  1539/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.30/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
  1529/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 203030/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
  1510/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Tiêu chí thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng26/08/202226/08/2022Đang hiệu lực
  41/2022/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.25/08/202201/09/2022Đang hiệu lực
  1472/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/08/202218/08/2022Đang hiệu lực
  1459/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng16/08/202216/08/2022Đang hiệu lực
  40/2022/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/08/202220/08/2022Đang hiệu lực
  1369/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/08/202203/08/2022Đang hiệu lực
  1326/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/07/202225/07/2022Đang hiệu lực
  1309/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng21/07/202221/07/2022Đang hiệu lực
  1299/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực việc làm, quản lý lao động ngoài nước, người có công, giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/07/202219/07/2022Đang hiệu lực
  1277/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 14/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  1244/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh12/07/202212/07/2022Đang hiệu lực
  99/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
  96/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng08/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
  95/NQ-HĐND Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2.00008/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  94/NQ-HĐND Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.00008/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  93/NQ-HĐND Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202308/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  92/NQ-HĐND Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 202208/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  90/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  89/NQ-HĐND Về Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 202508/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  88/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách cấp huyện08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  86/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202508/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  85/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
  84/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 202508/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
  83/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 202508/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
  82/2022/NQ-HĐND Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021 - 202508/07/202218/07/2022Đang hiệu lực