"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1278 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  872/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 02/04/202102/04/2021Đang hiệu lực
  868/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/04/202102/04/2021Đang hiệu lực
  228/NQ-HĐND Về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng 26/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  227/2021/QĐ-UBND Thông qua điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tại địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên 26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  226/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 204026/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  225/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  224/NQ-HĐND Thông qua phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư 26/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  223/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 202126/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  222/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 202126/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  221/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công26/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  15/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  14/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  13/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  12/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  11/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  10/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  09/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  08/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng26/03/202105/04/2021Đang hiệu lực
  637/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 203525/03/202125/03/2021Đang hiệu lực
  636/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt25/03/202125/03/2021Đang hiệu lực
  635/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sunglĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/03/202125/03/2021Đang hiệu lực
  634/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng25/03/202125/03/2021Đang hiệu lực
  606/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/03/202122/03/2021Đang hiệu lực
  07/2021/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý22/03/202101/04/2021Đang hiệu lực
  564/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
  563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
  554/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
  553/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
  552/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/03/202116/03/2021Đang hiệu lực
  503/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.08/03/202108/03/2021Đang hiệu lực