"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản do HĐND Tỉnh Lâm Đồng ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
u
75/2022/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
69/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 202103/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
73/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 202203/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
71/NQ-HĐND Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.00003/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
65/NQ-HĐND Về phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
68/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
74/NQ-HĐND Về hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
72/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
76/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
70/NQ-HĐND Thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 205003/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
67/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách địa phương 03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
66/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công03/03/202203/03/2022Đang hiệu lực
61/2021/NQ-HĐND Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 202108/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
63/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
56/2021/NQ-HĐND Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
47/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
44/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-202508/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
52/NQ-HĐND Phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-203008/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
62/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
48/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-202608/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
50/NQ-HĐND Về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
43/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202008/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
59/NQ-HĐND Ban hành Đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-202508/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
41/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
46/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sảnđược xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
58/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông học kỳ II năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực
42/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202208/12/202108/12/2021Đang hiệu lực
60/2021/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/12/202118/12/2021Đang hiệu lực