"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01
1177QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/07/202416/07/2024Đang hiệu lực
1178QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/07/202416/07/2024Đang hiệu lực
1176QĐ-UBND Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 202315/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
1171QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ các lĩnh vực: công tác văn phòng, công thương, giáo dục và đào tạo, tư pháp, y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
1172QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
19/2024/QĐ-UBND Ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/07/202425/07/2024Chưa hiệu lực
20/2024/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 20 Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng10/07/202425/07/2024Chưa hiệu lực
1157/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
1158/QĐ-UBND Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện liên thông cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
1162/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 204010/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
1148/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng09/07/202409/07/2024Đang hiệu lực
17/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng04/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
18/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng04/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
1118/QĐ-UBND Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lâm Hà vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà04/07/202404/07/2024Đang hiệu lực
1121/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 và Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/07/202404/07/2024Đang hiệu lực
1122/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/07/202404/07/2024Đang hiệu lực
1100/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/07/202402/07/2024Đang hiệu lực
1101/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnhtrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/07/202402/07/2024Đang hiệu lực
16/2024/QĐ-UBND Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng27/06/202401/07/2024Đang hiệu lực
1086/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng27/06/202427/06/2024Đang hiệu lực
1082/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng26/06/202426/06/2024Đang hiệu lực
1070/QĐ-UBND Công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng24/06/202424/06/2024Đang hiệu lực
1062/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/06/202422/06/2024Đang hiệu lực
1049/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/06/202419/06/2024Đang hiệu lực
15/2024/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/06/202405/07/2024Đang hiệu lực
1040/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
1042/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
1025/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
1014/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng13/06/202413/06/2024Đang hiệu lực