"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01
62/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng20/11/202330/11/2023Đang hiệu lực
63/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng20/11/202330/11/2023Đang hiệu lực
2304/QĐ-UBND Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng20/11/202320/11/2023Đang hiệu lực
2310/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 202520/11/202320/11/2023Đang hiệu lực
60/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 tại một số vị trí trên địa bàn các huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh15/11/202330/11/2023Đang hiệu lực
61/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn các huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh15/11/202330/11/2023Đang hiệu lực
2231/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/11/202310/11/2023Đang hiệu lực
2199/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng09/11/202309/11/2023Đang hiệu lực
2191/QĐ-UBND Công nhận xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 202208/11/202308/11/2023Đang hiệu lực
2192/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng08/11/202308/11/2023Đang hiệu lực
2166/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính ban hành mới và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp (được quy định tại Nghị quyết số 224/2023/NQ-HĐND ngày 27/10/2023) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng06/11/202306/11/2023Đang hiệu lực
58/2023/QĐ-UBND Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích tại các đại hội, giải thể thao quốc gia30/10/202311/11/2023Đang hiệu lực
59/2023/QĐ-UBND Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng30/10/202315/11/2023Đang hiệu lực
2087/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng27/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
2091/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng27/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
2002/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/10/202319/10/2023Đang hiệu lực
2007/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/10/202319/10/2023Đang hiệu lực
2012/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng19/10/202319/10/2023Đang hiệu lực
1992/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng17/10/202317/10/2023Đang hiệu lực
57/2023/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/10/202325/10/2023Đang hiệu lực
1983/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng16/10/202316/10/2023Đang hiệu lực
56/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng12/10/202330/10/2023Đang hiệu lực
1961/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng12/10/202312/10/2023Đang hiệu lực
1962/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng12/10/202312/10/2023Đang hiệu lực
55/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng11/10/202311/10/2023Đang hiệu lực
1944/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng năm 202211/10/202311/10/2023Đang hiệu lực
1939/QĐ-UBND Công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202410/10/202310/10/2023Đang hiệu lực
1919/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực
1920/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực