143
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 143 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
284/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh chưa có đất ở; chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/01/202420/01/2024Đang hiệu lực
2636/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2637/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2595/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2596/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2597/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2598/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2606/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2607/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2608/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2609/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2610/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2627/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
71/2023/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng12/12/202325/12/2023Đang hiệu lực
238/NQ-HĐND Hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
239/NQ-HĐND Về danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2024 và điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
240/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án và điều chỉnh danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
2199/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng09/11/202309/11/2023Đang hiệu lực
219/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng27/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
1919/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực
1920/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực
1921/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực
1928/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng06/10/202306/10/2023Đang hiệu lực
1898/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng02/10/202302/10/2023Đang hiệu lực
1899/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng02/10/202302/10/2023Đang hiệu lực
1868/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng29/09/202329/09/2023Đang hiệu lực
1869/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng29/09/202329/09/2023Đang hiệu lực
1768/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng13/09/202313/09/2023Đang hiệu lực
1769/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng13/09/202313/09/2023Đang hiệu lực