23
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 23 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1014/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng13/06/202413/06/2024Đang hiệu lực
275/NQ-HĐND Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 202419/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
276/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
277/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
278/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202519/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
279/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202419/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
280/NQ-HĐND Phân bổ chi tiết số vốn chưa phân bổ thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
09/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/04/202420/04/2024Đang hiệu lực
231/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202408/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
232/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
2310/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 202520/11/202320/11/2023Đang hiệu lực
215/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công27/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
216/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202527/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
217/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202327/10/202327/10/2023Đang hiệu lực
54/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/10/202316/10/2023Đang hiệu lực
181/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công12/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
182/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202512/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
183/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 202312/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
184/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia12/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
185/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia12/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
186/NQ-HĐND Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202412/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
41/2023/QĐ-UBND Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng01/06/202315/06/2023Đang hiệu lực
39/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/05/202310/06/2023Đang hiệu lực