71
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tổng số: 71 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
206/2023/NQ-HĐND Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện sắp xếp ổn định dân cư thuộc Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng12/07/202322/07/2023Đang hiệu lực
207/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023 - 202512/07/202311/08/2023Đang hiệu lực
187/NQ-HĐND Hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác12/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
189/NQ-HĐND Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án12/07/202312/07/2023Đang hiệu lực
30/2023/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ quay vòng vốn, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển của cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/04/202314/04/2023Đang hiệu lực
163/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng07/03/202317/03/2023Đang hiệu lực
164/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-202507/03/202317/03/2023Đang hiệu lực
144/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng09/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
1920/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-202521/10/202221/10/2022Đang hiệu lực
1921/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về xã, huyện nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 202521/10/202221/10/2022Đang hiệu lực
48/2022/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 203019/10/202215/11/2022Đang hiệu lực
81/NQ-HĐND Về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 202508/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
89/NQ-HĐND Về Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 202508/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
837/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-202512/05/202212/05/2022Đang hiệu lực
26/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/03/202205/04/2022Đang hiệu lực
46/2021/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 202130/12/202106/01/2022Đang hiệu lực
39/NQ-HĐND Phân bổ vốn sự nghiệp (nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 202105/11/202105/11/2021Đang hiệu lực
2363/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng20/09/202120/09/2021Đang hiệu lực
33/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/09/202126/09/2021Đang hiệu lực
2341/QĐ-UBND Ban hành giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202116/09/202116/09/2021Đang hiệu lực
1927/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2021-2025 23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
1914/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1551/QĐ- UBND ngày 18/102019 phê duyệt Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 202322/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
19/2021/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 18/05/202128/05/2021Đang hiệu lực
1134/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh10/05/202110/05/2021Đang hiệu lực
68/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-203012/01/202112/01/2021Đang hiệu lực
2438/QĐ-UBND Công nhận và công bố xã Ka Đô, huyện Đơn Dương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn nâng cao 27/10/202027/10/2020Đang hiệu lực
2436/QĐ-UBND Công nhận và công bố xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn nâng cao27/10/202027/10/2020Đang hiệu lực
2437/QĐ-UBND Công nhận và công bố xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn nâng cao 27/10/202027/10/2020Đang hiệu lực
1183/QĐ-UBND Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng29/06/202029/06/2020Đang hiệu lực
1182/QĐ-UBND Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Tân Rai, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng29/06/202029/06/2020Đang hiệu lực