58
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Lâm Đồng UBND Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HĐND Thành Phố Đà lạt HĐND Huyện Lạc Dương HĐND Thành Phố Bảo Lộc HĐND Huyện Đức Trọng HĐND Huyện Đơn Dương HĐND Huyện Cát Tiên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Báo chí Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Du lịch Giao thông - Vận tải Giáo dục-đào tạo Khoa học - Công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lâm nghiệp Môi trường Nhà đất Nông nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nội chính Quy hoạch Tài chính Thông tin và Truyền thông Thể dục - Thể thao Văn hóa Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nhà đất
Tổng số: 58 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
2620/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết số 86/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng28/12/202328/12/2023Đang hiệu lực
2527/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 202415/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
241/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
1812/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng21/09/202321/09/2023Đang hiệu lực
53/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt06/09/202322/09/2023Đang hiệu lực
50/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/08/202310/09/2023Đang hiệu lực
03/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng17/01/202230/01/2022Đang hiệu lực
3107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm 31/12/202131/12/2021Đang hiệu lực
28/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt 04/08/202104/08/2021Đang hiệu lực
492/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Bảo Lâm quản lý05/03/202105/03/2021Đang hiệu lực
493/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Đơn Dương quản lý05/03/202105/03/2021Đang hiệu lực
86/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 203013/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
2641/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND thành phố Đà Lạt quản lý (các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt quản lý).18/11/202018/11/2020Đang hiệu lực
2639/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý18/11/202018/11/2020Đang hiệu lực
2640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Lạc Dương quản lý18/11/202018/11/2020Đang hiệu lực
2332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Đạ Huoai quản lý19/10/202019/10/2020Đang hiệu lực
2331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Đức Trọng quản lý19/10/202019/10/2020Đang hiệu lực
2240/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng quản lý08/10/202008/10/2020Đang hiệu lực
2076/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng25/09/202025/09/2020Đang hiệu lực
2055/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 02/7/201923/09/202023/09/2020Đang hiệu lực
2013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng16/09/202016/09/2020Đang hiệu lực
1981/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng15/09/202015/09/2020Đang hiệu lực
1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng11/09/202011/09/2020Đang hiệu lực
1974/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ11/09/202011/09/2020Đang hiệu lực
1955/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Lâm Hà quản lý10/09/202010/09/2020Đang hiệu lực
1888/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải31/08/202031/08/2020Đang hiệu lực
1887/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quản lý31/08/202031/08/2020Đang hiệu lực
1875/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch quản lý28/08/202028/08/2020Đang hiệu lực
1876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quản lý28/08/202028/08/2020Đang hiệu lực
1874/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng quản lý28/08/202028/08/2020Đang hiệu lực