"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2013Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2053 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  15/2024/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/06/202405/07/2024Chưa hiệu lực
  1049/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/06/202419/06/2024Đang hiệu lực
  1042/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
  1040/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
  1025/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
  1014/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng13/06/202413/06/2024Đang hiệu lực
  970/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y, dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng05/06/202405/06/2024Đang hiệu lực
  933/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng29/05/202429/05/2024Đang hiệu lực
  915/QĐ-UBND Bổ sung Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng28/05/202428/05/2024Đang hiệu lực
  908/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cấp tỉnh (Sở Công Thương là cơ quan thường trực) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng27/05/202427/05/2024Đang hiệu lực
  885/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng22/05/202422/05/2024Đang hiệu lực
  873/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông của cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng20/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
  864/QĐ-UBND Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  849/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng14/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
  13/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng14/05/202431/05/2024Đang hiệu lực
  829/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/05/202408/05/2024Đang hiệu lực
  800/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng07/05/202407/05/2024Đang hiệu lực
  784/QĐ-UBND Phê duyệt sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202404/05/2024Đang hiệu lực
  783/QĐ-UBND Phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202404/05/2024Đang hiệu lực
  781/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh04/05/202404/05/2024Đang hiệu lực
  12/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Y tế04/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
  780/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng03/05/202403/05/2024Đang hiệu lực
  778/QĐ-UBND Phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa Tiếng Anh 5, Tiếng Pháp 4, Tiếng Trung Quốc 3, Tiếng Trung Quốc 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/05/202403/05/2024Đang hiệu lực
  761/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 204002/05/202402/05/2024Đang hiệu lực
  733/QĐ-UBND Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng25/04/202425/04/2024Đang hiệu lực
  732/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/04/202425/04/2024Đang hiệu lực
  11/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn22/04/202402/05/2024Đang hiệu lực
  704/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm, thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
  284/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực
  283/NQ-HĐND Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại IV19/04/202419/04/2024Đang hiệu lực