"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2013Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1983 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  267/QĐ-UBND Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng05/02/202405/02/2024Đang hiệu lực
  266/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/02/202405/02/2024Đang hiệu lực
  240/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng30/01/202430/01/2024Đang hiệu lực
  190/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng24/01/202424/01/2024Đang hiệu lực
  187/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng23/01/202423/01/2024Đang hiệu lực
  181/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng23/01/202423/01/2024Đang hiệu lực
  180/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng23/01/202423/01/2024Đang hiệu lực
  06/2024/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202401/02/2024Đang hiệu lực
  123/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng17/01/202417/01/2024Đang hiệu lực
  05/2024/QĐ-UBND Ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng17/01/202401/02/2024Đang hiệu lực
  04/2024/QĐ-UBND Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh17/01/202401/02/2024Đang hiệu lực
  03/2024/QĐ-UBND Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm17/01/202401/02/2024Đang hiệu lực
  103/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 202316/01/202416/01/2024Đang hiệu lực
  96/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/01/202415/01/2024Đang hiệu lực
  95/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/01/202415/01/2024Đang hiệu lực
  94/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng15/01/202415/01/2024Đang hiệu lực
  87/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng12/01/202412/01/2024Đang hiệu lực
  70/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/01/202410/01/2024Đang hiệu lực
  66/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/01/202410/01/2024Đang hiệu lực
  65/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh10/01/202410/01/2024Đang hiệu lực
  63/QĐ-UBND Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng10/01/202410/01/2024Đang hiệu lực
  46/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/01/202408/01/2024Đang hiệu lực
  02/2024/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh chưa có đất ở; chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/01/202420/01/2024Đang hiệu lực
  43/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 - tỷ lệ 1/500005/01/202405/01/2024Đang hiệu lực
  35/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng05/01/202405/01/2024Đang hiệu lực
  32/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/01/202404/01/2024Đang hiệu lực
  01/2024/QĐ-UBND Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 202404/01/202415/01/2024Đang hiệu lực
  18/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/01/202402/01/2024Đang hiệu lực
  17/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng02/01/202402/01/2024Đang hiệu lực
  2637/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực